top of page

Ik reken 650 euro per huwelijk, ceremonieel of niet ceremonieel. 

Dit geldt uiteraard alleen voor huwelijken die buiten 'mijn' gemeenten vallen (Rheden, Rozendaal, Arnhem en Overbetuwe).

Buiten die gemeenten moet ik voor één dag benoemd worden als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Daar zijn vaak extra kosten aan verbonden. 

Ik adviseer jullie graag welke wegen daarin te bewandelen zijn.

bottom of page